26. oktobrī Ievērojamā dejas pedagoģe un horeogrāfe Rita Spalva ielūdz uz lielkoncertu "Svētki dejai"

26. oktobrī plkst. 18.00 Ķīpsalas hallē ievērojamā dejas pedagoģe un horeogrāfe Rita Spalva ielūdz uz sirsnīgu un krāšņu lielkoncertu "Svētki dejai", kurā piedalīsies 29 deju kolektīvi no Rīgas, Jelgavas, Limbažiem, Saldus, Lielvārdes, Saulkrastiem un Ozolniekiem.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) profesore, horeogrāfe, XV Deju svētku Goda virsvadītāja Rita Spalva teic: "Deja - tā ir kustība, emocija, spēks, dinamika. Īpaši to izjūtam Deju svētkos, kad liela dejotāju skaita radītais spēcīgais enerģētiskais lādiņš sasniedz un apgaro ikvienu skatītāju. Visiem spilgtā atmiņā vēl ir Dziesmu un deju svētkos gūtie emocionālie iespaidi, ir vēlēšanās vēlreiz kavēties atmiņās, taču šoreiz svinēsim svētkus dejai un sumināsim tos, kuri rada svētkus citiem - deju skolotājus un horeogrāfus."

Koncertā 1500 visu paaudžu dejotāji raitā dejas solī izdejos Ritas Spalvas, Taigas Ludboržas, Ilutas Mistres, Jāņa Marcinkēviča, Aijas Āres un citu autoru skaistākās dejas.

Koncertā piedalīsies tautas deju ansambļi "Dancis", "Rotaļa", "Liesma", "Gatve", "Sakta", jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi "Pērle", "Laipa", "Bandava", "Bramaņi", "Mana rotaļa", "Oglīte", "Vēji", bērnu deju kolektīvi "Dzintariņš", "Zelta sietiņš", "Uguntiņa", "Dzirkstelīte", "Teiksmiņa", "Vēja zirdziņš", "Pumpurēni", "Pūpolītis", "Vizbulīte", "Saktiņa", Rīgas 69. vidusskolas kolektīvs, kā arī vecākās paaudzes deju kolektīvi "Sidrabaine", "Sagša", "Saiva", "Ozolaine", "Tacis", "Saulgrieži" un "Ozolnieki".

Veidojot šo koncertu, Rita Spalva kopīgam dejas solim ir pulcinājusi deju kolektīvus, kuru vadītāji ir RPIVA absolventi un horeogrāfes Ritas Spalvas audzēkņi un kolēģi - izcili savā profesijā un spēj visiem atkal un atkal sagādāt svētkus.

Koncerta mākslinieciskā vadītāja - Rita Spalva, režisore - Inga Cipe.

Dr. paed. Rita Spalva (1953) ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju prorektore, profesore, daudzu zinātnisko publikāciju autore, zinātnisko projektu vadītāja, trīs monogrāfiju autore, Latvijas Zinātnes padomes eksperte un XV Deju svētku (2013) Goda virsvadītāja.

Rita Spalva ir izaudzinājusi ievērojamu skaitu deju skolotāju, deju kolektīvu vadītāju un horeogrāfu, kuri veiksmīgi darbojas gan Latvijā, gan citur pasaulē. Šogad XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos piedalās daudzi deju kolektīvi, kuru vadītāji ir RPIVA absolventi un Ritas Spalvas audzēkņi. Turklāt ievērības cienīgs ir fakts, ka Deju svētku skatēs augstākajā (A) grupā piedalījās un augstus rezultātus guva 11 (no 32 pieteiktajiem) kolektīvi, kuru vadītājus skolojusi horeogrāfe Ritas Spalva.

Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā un internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena no Ls 3 līdz Ls 6,5! Par piedāvājumu grupām interesēties pa tālr.: 67067500 vai e-pastu: music@bt1.lv